Elektrárny – zdroj proudu pro svět

V elektrárně se vyrábí elektrický proud a teplo. Elektrárny se rozlišují podle toho, z jakých surovin energii získávají. Některé elektrárny pracují se spalováním látek, jiné naopak s obnovitelnými energiemi, jako je slunce, voda a vítr.

Řešení řetězů pro spalovací elektrárny

Musíte čelit výzvám tohoto odvětví, jako jsou vysoké teploty a abrazivní dopravovaný materiál, různé složení surovin a spodní popel, ale také cizí tělesa v dopravovaném materiálu?

Daniel Zahnd, náš technik zabývající se aplikacemi řetězů, je obeznámen s četnými problémy, které v elektrárnách vznikají: „Chránicí válečky se zasekávají a vedou ke zvýšenému opotřebení řetězů, řetězových kol a vodítek řetězů? Je váš žlabový řetězový dopravník příliš hlučný? Řetězová stopa na hnacích kolech nesouhlasí? Firma FB Ketten má dlouholeté zkušenosti s tím, jak životnost vašeho zařízení prodloužit a snížit náklady na údržbu a provoz. Přesvědčte se o tom sami a kontaktujte moje kolegy či přímo mě!“

FB vám nabízí následující aplikace řetězů pro elektrárenský průmysl: