Transportní řetězy pro role papíru

Papírenský průmysl je průmyslem surovinovým a vyrábí papír, karton a lepenku, celosvětově více než 400 milionů tun za rok. Z toho připadá asi jedna čtvrtina na Evropu. Papír se vyrábí z vláknitých látek. Nejvýznamnější z nich je buničina, dřevovina a makulatura. Nejdůležitějším zdrojem suroviny v Evropě je makulatura, zhodnocená při recyklaci papíru. Díky tomu není nutné kácet tolik stromů.

FB vyrábí pro role papíru transportní řetězy, které jsou nenáročné na údržbu, a příslušná řetězová kola pro transportní systémy rolí papíru pro ty nejznámější výrobce. Pokud je nutné zvýšit výkon, transportní řetězy pro role papíru optimalizujeme tak, aby se snížilo opotřebení v kloubu a kladek. Máme různé přístupy, které se nám osvědčily v praxi, a vytváříme řešení, která odpovídají vašim požadavkům. Ve zpětném vedení jsou obvykle zabudována plastová vodítka, která vám také rádi nabídneme. Nesmíme zapomínat ani na vysoce výkonné válečkové řetězy FB nebo vysoce výkonné Flyerovy řetězy FB ve výtazích rolí papíru. Řetězová kola s induktivně tvrzenými boky zubů v děleném provedení (protože kola jsou obvykle obtížně přístupná) nebo s jednotlivými vyměnitelnými zubovými segmenty prodlužují životnost vašich válečkových řetězů a řetězových kol a snižují vám tak náklady na údržbu a provoz.

Naše kvalitní transportní řetězy pro role papíru, řetězová kola, hnací a vratné hřídele a hnací řetězová kola jsme několikrát dodávali nejen do papíren, ale také výrobcům kartonových obalů, dekoračních papírů nebo velkým tiskárnám.