Vaši kontaktní partneři v FB

Technický prodej pro ČR a Slovensko

Vaši experti na řetězy přímo v České republice

Technický prodej Rakousko

Vaši experti na řetězy přímo v Rakousku

Technický prodej Bavorsko a Bádensko-Württembersko

Vaši experti na řetězy přímo v Bavorsku a Bádensku-Württembersku

Technický prodej Švýcarsko

Vaši experti na řetězy přímo ve Švýcarsku

Technický prodej Francie

Vaši experti na řetězy přímo ve Francii

Technický prodej Slovinsko a Balkán

Vaši experti na řetězy přímo ve Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Makedonii a Kosovu

Vnitřní prodejní služba

Vaši experti na řetězy v závodě Kufstein

Sklad

Vaši experti na řetězy v závodě Kufstein

Účetnictví a ochrana osobních údajů

Váš kontaktní partner pro finanční záležitosti a management ochrany osobních údajů

Vedení společnosti

Kdo se skrývá za vedením naší společnosti