Prohlášení o ochraně údajů

Anonymizace IP v Google Analytics

Na těchto webových stránkách jsme implementovali anonymizaci IP adres v Google Analytics. Tuto funkci společnost Google vyvinula proto, aby tyto webové stránky splňovaly platná ustanovení o ochraně osobních údajů a doporučení místních úřadů pro ochranu osobních údajů, pokud ukládání úplné IP adresy zakazují. K anonymizaci, popř. maskování IP dochází, jakmile IP adresy dorazí do sběrné sítě dat Google Analytics a ještě před tím, než se uloží nebo zpracují údaje.

Více informací k anonymizaci IP najdete na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Zprávy Google Analytics k demografickým charakteristikám a zájmům

V Google Analytics jsme zapnuli funkce pro reklamní zprávy. Zprávy k demografickým charakteristikám a zájmům obsahují údaje o věku, pohlaví a zájmech. Díky tomu si můžeme – aniž bychom mohli tyto údaje přiřadit k jednotlivým osobám – vytvořit lepší obrázek o našich uživatelích. Více o reklamních funkcích se dozvíte na https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

Používání aktivit a informací svého účtu Google můžete ukončit za pomoci zaškrtávacího políčka v části „Nastavení reklam“ na https://adssettings.google.com/authenticated.

Deaktivační odkaz Google Analytics

Pokud kliknete na následující deaktivační odkaz, můžete zabránit tomu, aby Google zaznamenával další návštěvy na těchto webových stránkách. Pozor: Pokud odstraníte soubory cookie, použijete anonymní/soukromý režim prohlížeče nebo použijete jiný prohlížeč, budou se data opět shromažďovat.

[google_analytics_optout]Google Analytics deaktivieren[/google_analytics_optout]

Dodatek Google Analytics pro zpracování dat

Přijetím „Dodatku o zpracování dat“ v Google Analytics jsme uzavřeli se společností Google přímou zákaznickou smlouvu na používání Google Analytics.

Více o dodatku o zpracování dat pro Google Analytics najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro integrované prvky sociálních sítí

Na našich webových stránkách jsou integrované prvky sociálních sítí, aby bylo možné zobrazovat obrázky, videa a texty.
Když navštívíte stránky, které tyto prvky zobrazují, váš prohlížeč údaje odesílá do příslušné služby sociálních sítí a tam se uloží. K těmto údajům nemáme žádný přístup.
Následující odkazy vás zavedou na stránky příslušných služeb sociálních sítí, kde vysvětlují, jak s vašimi údaji zacházejí:

Používání OpenStreetMap

Pro představení našich prodejních oblastí používáme na našich webových stránkách výřez z mapy OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.de/).

OpenStreetMap představuje nástroj mapování s otevřeným zdrojovým kódem (Open-Source-Mapping). Aby se vám mapa mohla zobrazit, bude vaše IP adresa předána do OpenStreetMap. Na to, jak OpenStreetMap ukládá vaše údaje, se můžete podívat na stránce o ochraně údajů OpenStreetMap zde https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Datenschutz a zde https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Legal_FAQ.

Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (znění z 28.02.2020-211117594) jsme vypracovali proto, abychom vám podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů objasnili, jaké informace shromažďujeme, jak údaje používáme a jaké rozhodovací možnosti jakožto návštěvník těchto webových stránek máte.

Vzhledem k tématu je pochopitelné, že tato vysvětlení znějí velmi technicky, při zpracování jsme se však snažili nejdůležitější věci popsat tím nejjednodušším a nejjasnějším způsobem.

Automatické ukládání údajů

Když v dnešní době navštívíte jakékoliv webové stránky, automaticky se vytvoří a uloží určité informace, tedy i na těchto webových stránkách.

Pokud navštívíte naše webové stránky tak jako právě teď, náš webový server (počítač, na kterém je tento web uložený) automaticky ukládá data jako například

 • adresa (URL) vyvolané webové stránky
 • prohlížeč a jeho verze
 • použitý operační systém
 • adresa (URL) dříve navštívené stránky (tzv. referrer URL)
 • název hostitele a IP adresa zařízení, ze kterého přistupujete
 • datum a čas

do souborů (webserver log files).

Tyto přístupové záznamy webového serveru se zpravidla ukládají po dobu dvou týdnů a poté se automaticky odstraní. Tyto údaje nepředáváme dále, avšak nemůžeme vyloučit, že do těchto údajů bude možné nahlížet v případě nezákonného chování.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají k ukládání specifických uživatelských údajů soubory HTTP cookie.
Dále vysvětlíme, co to jsou soubory cookie a proč se používají, abyste lépe porozuměli prohlášení o ochraně údajů, které následuje.

Co přesně jsou soubory cookie?

Vždy když surfujete na internetu, používáte prohlížeč. Ke známým prohlížečům patří například Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer a Microsoft Edge. Většina webových stránek ukládá ve vašem prohlížeči malé textové soubory. Tyto soubory se nazývají cookies.

Jednu věc jim nelze upřít: Soubory cookie jsou skutečně užitečnými malými pomocníky. Téměř všechny webové stránky používají technologii cookie. Přesněji řečeno se jedná o soubory HTTP cookie, protože existují i další soubory cookie pro jiné oblasti aplikací. HTTP cookies jsou malé soubory, které naše webové stránky ukládají do vašeho počítače. Tyto soubory cookie se automaticky ukládají do složky Cookie, což je jakýsi „mozek“ vašeho prohlížeče. Cookie se skládá z názvu a hodnoty. Při definování jakéhokoliv cookie musí být uveden také jeden nebo i více atributů.

Cookies ukládají určité uživatelské údaje o vás, jako je například nastavení jazyka nebo osobní nastavení stránek. Pokud znovu navštívíte naše stránky, předá váš prohlížeč naší stránce informace „vztažené na uživatele“. Díky souborům cookie naše webové stránky vědí, kdo jste, a nabízí vám díky tomu nastavení, na které jste zvyklí. V některých prohlížečích má každý cookie svůj vlastní soubor, v jiných – jako je například Firefox – jsou všechny cookies uložené v jednom jediném souboru.

A tak existují jak soubory cookie první strany, tak soubory cookie třetích stran. Cookies první strany vytváří přímo náš web, cookies třetích stran vytváří partnerské webové stránky (např. Google Analytics). Každý soubor cookie se musí posuzovat individuálně, protože každý cookie ukládá jiné údaje. Také doba platnosti souboru cookie se různí, od několika minut až po několik let. Cookies nejsou žádné softwarové programy a neobsahují viry, trojské koně ani jiné „škůdce“. Cookies také nemohou přistupovat k informacím uloženým na vašem počítači.

Data v souboru cookie mohou například vypadat takto:

Název: _ga
Hodnota: GA1.2.1326744211.152211117594-6
Účel použití: Rozlišování návštěvníků webové stránky
Datum exspirace: Po 2 letech

Prohlížeč by měl být schopen podporovat tyto minimální velikosti:

 • Minimálně 4096 bajtů na jeden cookie
 • Minimálně 50 cookies na jednu doménu
 • Minimálně 3000 cookies celkem

Jaké druhy cookies existují?

To, jaké cookies zejména používáme, závisí na použitých službách a vysvětlíme to v následujících oddílech prohlášení o ochraně údajů. Na tomto místě bychom se chtěli ve stručnosti zabývat různými druhy HTTP cookies.

Rozlišují se čtyři druhy cookies:

Nezbytně nutné soubory cookie
Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, abychom zajistili základní funkce webových stránek. Tyto soubory cookie jsou zapotřebí například tehdy, když uživatel přidá zboží do košíku a dále surfuje na jiných stránkách a k pokladně se vrátí až později. Díky těmto cookies se nákupní košík nesmaže dokonce ani tehdy, když uživatel zavře okno prohlížeče.

Výkonnostní soubory cookie
Tyto cookies shromažďují informace o chování uživatele a také o tom, zda se uživateli zobrazují případná chybová hlášení. Navíc se za pomoci těchto cookies měří také to, jak dlouho se webová stránka načítá a jak se chová v různých prohlížečích.

Funkční soubory cookie
Tyto cookies zvyšují uživatelskou přívětivost. Například se ukládají zadávané lokality, velikosti písma nebo údaje pro formuláře.

Reklamní soubory cookies
Tyto cookies se také nazývají cílené nebo reklamní cookies. Umožňují nabízet uživateli individuálně přizpůsobenou reklamu. To může být velmi praktické, ale také dost obtěžující.

Obvykle se při první návštěvě webových stránek zobrazí dotaz, který z těchto druhů souborů cookie chcete povolit. A samozřejmě se toto rozhodnutí ukládá do cookie.

Jak mohu cookies smazat?

Pouze vy sami rozhodujete o tom, jak a zda se budou cookies používat. Bez ohledu na to, ze které služby nebo webové stránky cookies pocházejí, máte vždy možnost cookies smazat, deaktivovat nebo povolit pouze částečně. Například můžete blokovat cookies třetích stran, ale také všechny ostatní cookies povolit.

Jestliže chcete zjistit, které cookies máte ve svém prohlížeči uložené, nebo chcete změnit či odstranit nastavení cookies, můžete to udělat v nastaveních svého prohlížeče:

Chrome: Vymazání, povolení a správa souborů cookie v Chromu

Safari: Správa cookies a dat webových stránek v Safari

Firefox: Vymazání cookies za účelem odstranění dat, které webové stránky uložily do vašeho počítače

Internet Explorer: Odstranění a správa souborů cookie

Microsoft Edge: Odstranění a správa souborů cookie

V případě, že zásadně nechcete mít žádné cookies, můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás vždy informoval, že má být cookie nastaven. Můžete se tak u každého jednotlivého cookie rozhodnout, zda ho chcete nebo nechcete povolit. Postup se liší podle prohlížeče. Pokud používáte prohlížeč Chrome, je nejlepší vyhledat si návod v Googlu, kde zadáte „Vymazat cookie Chrome“ nebo „Deaktivovat cookie Chrome“.

Jak vypadá ochrana mých údajů?

Od roku 2009 existuje tzv. „směrnice o cookies“. Ta stanovuje, že ukládání cookies vyžaduje váš souhlas. V rámci zemí EU se však reakce na tuto směrnici velmi různí. V Rakousku tuto směrnici promítli do § 96 odstavec 3 Telekomunikačního zákona (TKG).

Pokud chcete o cookies vědět více a nezaleknete se technické dokumentace, doporučujeme https://tools.ietf.org/html/rfc6265, žádosti o komentáře (RFC) Komise pro technickou stránku internetu (IETF) s názvem „HTTP State Management Mechanism“.

Práva podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Podle ustanovení GDPR a rakouského zákona o ochraně osobních údajů (DSG) vám zásadně přísluší následující práva:

 • Právo na opravu (článek 16 GDPR)
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) (článek 17 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 • Právo na oznámení – oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (článek 19 GDPR)
 • Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR)
 • Právo vznést námitku (článek 21 GDPR)
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (článek 22 GDPR)

Jestliže jste toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů porušuje zákonné předpisy nebo že byly vaše nároky na ochranu údajů jakýmkoli způsobem porušeny, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, což je v Rakousku Úřad na ochranu osobních údajů, jehož webové stránky najdete na https://www.dsb.gv.at/.

Vyhodnocení chování návštěvníků

V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů vás informujeme o tom, zda a jak hodnotíme údaje, které získáme, když navštívíte tuto webovou stránku. Shromážděné údaje zpravidla vyhodnocujeme anonymně a z vašeho chování na této webové stránce nemůžeme vyvozovat žádné závěry o vaší osobě.

Více o možnostech, jak vznést námitky proti tomuto vyhodnocení údajů o návštěvě, najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Šifrování TLS pomocí https

Https používáme k bezpečnému přenosu dat na internetu (ochrana dat pomocí technických opatření: článek 25 odstavec 1 GDPR). Díky použití TLS (Transport Layer Security), šifrovacího protokolu pro bezpečný přenos dat na internetu, můžeme zajistit ochranu důvěrných údajů. To, že je použita tato ochrana přenosu dat, poznáte podle ikonky zámečku v levém horním rohu prohlížeče a podle toho, že součástí naší internetové adresy je https (místo http).

Prohlášení o ochraně osobních údajů Google Fonts

Na našem webu používáme fonty Google. To jsou „písma Google“ firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).

Jestliže chcete používat fonty Google, nemusíte se přihlašovat, popř. zadávat heslo. Kromě toho se ve vašem prohlížeči nebudou ukládat ani žádné cookies. Soubory (CSS, druhy písma/fonty) jsou vyžádány prostřednictvím domén Google fonts.googleapis.com a fonts.gstatic.com. Podle společnosti Google jsou žádosti o CSS a písma zcela oddělené od všech jiných služeb Google. Pokud máte účet Google, nemusíte se obávat, že informace o něm se budou v průběhu používání fontů Google přenášet do Google. Google zaznamenává využití CSS (Cascading Style Sheets) a použitých druhů písma a tato data bezpečně ukládá. Později se ještě podrobněji podíváme na to, jak přesně ukládání dat vypadá.

Co to jsou Google Fonts?

Google Fonts (dříve Google Web Fonts) je seznam více než 800 druhů písma, které Google LLC svým uživatelům poskytuje bezplatně.

Mnohé tyto druhy písma byly zveřejněny v licenci SIL Open Font, zatímco jiné v licenci Apache. V obou případech se jedná o bezplatné softwarové licence.

Proč používáme na našich webových stránkách Google Fonts?

Díky Google Fonts můžeme na našich webových stránkách používat písma, která nemusíme nahrávat na náš vlastní server. Google Fonts představují důležitý modul, díky němuž udržujeme vysokou kvalitu našich webových stránek. Všechna písma Google se totiž automaticky optimalizují pro webové stránky, což šetří objem dat a zároveň to představuje velkou výhodu zejména při používání mobilních zařízení. Při návštěvě našich stránek zaručuje malá velikost souborů to, že se stránky rychle otevřou. Kromě toho jsou webové fonty Google Fonts bezpečné. Různé systémy pro tvorbu reálného obrazu na základě počítačového modelu (vykreslování, rendering) v jednotlivých prohlížečích, operačních systémech a mobilních zařízeních mohou vést k chybám. Takové chyby pak mohou částečně deformovat vzhled například textů, popř. celé webové stránky. Díky síti Content Delivery Network (CDN) ale k problémům s Google Fonts nedochází, a to na žádné platformě. Google Fonts podporují všechny běžné prohlížeče (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) a fungují spolehlivě ve většině moderních mobilních operačních systémů, včetně systémů Android 2.2+ a iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Google Fonts tedy používáme proto, abychom mohli náš celý online servis prezentovat co nejhezčí a pokud možno v jednotném vzhledu.

Jaké údaje Google ukládá?

Jestliže navštívíte naši webovou stránku, písma se stahují prostřednictvím serveru Google. Na základě tohoto externího vyvolání se údaje přenášejí na server Google. Google tak pozná, že vy, popř. vaše IP adresa právě navštěvujete naši webovou stránku. Rozhraní API pro Google Fonts vyvinuli k tomu, aby se údaje konečných uživatelů mohly používat, ukládat a zaznamenávat jen v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádné poskytování písma. Zkratka API znamená „Application Programming Interface“ a mimo jiné má zprostředkovat výměnu dat v oblasti software.

Knihovna Google Fonts ukládá požadavky na CSS a písmo bezpečným způsobem, a je tedy chráněná. Na základě nashromážděných údajů o použití může Google zjistit, jak dobře se jednotlivé druhy písma přijímají. Google výsledky zveřejňuje na analytických stránkách, jako jsou například Google Analytics. Navíc používá internetový bot (web crawler nebo také spider), aby zjistil, které webové stránky používají písma Google. Tyto údaje pak zveřejňuje v databázi BigQuery od Google Fonts. Podnikatelé a vývojáři používají webovou službu Google BigQuery, protože umožňuje zkoumat a přesouvat velké soubory dat.

Je však nutné mít na paměti, že při každém požadavku na Google Font se na servery Google automaticky přenášejí také informace, jako je nastavení jazyka, IP adresa, verze prohlížeče, rozlišení obrazovky prohlížeče a název prohlížeče. Zda se tyto údaje také ukládají, nelze jednoznačně zjistit, a Google ohledně toho nekomunikuje jednoznačně.

Jak dlouho a kde se údaje ukládají?

Žádosti o CSS assets ukládá Google po dobu jednoho dne na svých serverech, které jsou umístěné hlavně mimo území EU. To nám umožňuje používat druhy písma za pomoci šablon stylů Google. Šablona stylů je formátová předloha, pomocí které lze snadno a rychle změnit vzhled, popř. druh písma webové stránky.

Soubory fontů ukládá Google po dobu jednoho roku. Google se tím snaží o to, aby se zásadně zkrátila doba načítání webových stránek. Jestliže miliony webových stránek odkazují na stejná písma, uloží se po první návštěvě do mezipaměti a okamžitě se znovu objeví na všech dalších navštívených webových stránkách. Google někdy aktualizuje soubory písem proto, aby zmenšil soubory, zvýšil jazykové pokrytí a vylepšil vzhled.

Jak mohu svoje údaje smazat, popř. ukládání údajů zabránit?

Údaje, které Google ukládá na jeden den, popř. rok, není možné jednoduše smazat. Údaje se při vyvolání stránky automaticky přenesou do Google. Abyste mohli tyto údaje předčasně smazat, musíte se obrátit na podporu Google na stránkách https://support.google.com/?hl=de&tid=211117594. Ukládání dat zabráníte pouze v případě, že naše stránky nenavštívíte.

Na rozdíl od jiných webových písem nám Google umožňuje neomezený přístup ke všem druhům písma. Můžeme mít tedy neomezený přístup ke spoustě druhů písem a pro naše webové stránky tak získat optimální řešení. Více ke Google Fonts a dalším otázkám najdete na https://developers.google.com/fonts/faq?tid=211117594. Google se zde sice zabývá záležitostmi, které se týkají ochrany údajů, ale skutečně podrobné informace o ukládání údajů tam neuvádí. Získat od Google skutečně přesné informace o uložených údajích je relativně obtížné.

O tom, jaké údaje Google zásadně shromažďuje a k čemu se tyto údaje používají, si můžete přečíst na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Google Analytics

Na našem webu používáme analytický sledovací nástroj Google Analytics (GA) americké společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics shromažďuje údaje o vašich akcích na našich webových stránkách. Jestliže například kliknete na odkaz, tato akce se uloží do souboru cookie a odešle do Google Analytics. Díky zprávám, které dostáváme od Google Analytics, máme možnost lépe přizpůsobit naše webové stránky a služby vašim potřebám. Dále se budeme blíže zabývat nástrojem pro sledování (tracking tool) a především vás budeme informovat o tom, která data se ukládají a jak tomu můžete zabránit.

Co je to Google Analytics?

Google Analytics je nástroj pro sledování, díky kterému můžeme analyzovat datový provoz našich webových stránek. Aby mohl Google Analytics fungovat, zabudovali jsme do kódu našich webových stránek trackingový kód. Když navštívíte naše webové stránky, tento kód zaznamenává různé akce, které na nich provádíte. Jakmile stránky opustíte, odešlou se tyto údaje na server Google Analytics a tam se uloží.

Google údaje zpracuje a my obdržíme zprávu o vašem uživatelském chování. Přitom se může mimo jiné jednat o následující zprávy:

 • Zprávy o cílových skupinách: Prostřednictvím zpráv o cílových skupinách se lépe seznámíme s našimi uživateli a přesněji zjistíme, kdo má o naše služby zájem.
 • Zprávy o zobrazování: Díky zprávám o zobrazování můžeme snadněji analyzovat a zlepšovat naši online reklamu.
 • Zprávy o akvizicích: Zprávy o akvizicích nám poskytují užitečné informace o tom, jak můžeme více lidí nadchnout pro naše služby.
 • Zprávy o chování: Zde se dozvíme, jak probíhá vaše interakce s našimi webovými stránkami. Umožňuje nám to pochopit, jak se po našich stránkách pohybujete a na jaké odkazy klikáte.
 • Zprávy o konverzích: Jako konverze se označuje proces, při kterém provedete požadovanou akci na základě marketingového poselství. Například když se z vás jakožto pouhého návštěvníka webové stránky stane kupující nebo předplatitel zpravodaje. Za pomoci těchto zpráv se dozvíme, jaký úspěch u vás mají naše marketingová opatření. Chceme tak zvýšit naši míru konverze.
 • Zprávy v reálném čase: Zde se vždy hned dozvíme, co se právě na našich webových stránkách děje. Například vidíme, kolik uživatelů právě čte tento text.

Proč používáme na našich webových stránkách Google Analytics?

Cíl našich webových stránek je jasný: Chceme vám nabídnout ty nejlepší služby. Statistiky a údaje z Google Analytics nám pomáhají tohoto cíle dosáhnout.

Díky statisticky vyhodnoceným údajům z našich webových stránek si můžeme udělat jasný obrázek o tom, jaké jsou jejich slabé a silné stránky. Na jedné straně můžeme naše webové stránky optimalizovat tak, aby je zájemci mohli na Google snadněji najít. Na druhé straně jsme díky těmto údajům schopni návštěvníky stránek lépe pochopit. Přesně tedy víme, co musíme na našich webových stránkách zlepšit, abychom vám nabídli co nejlepší služby. Tyto údaje nám také slouží k tomu, abychom mohli naše reklamní a marketingová opatření provádět mnohem individuálněji a s nižšími náklady. Koneckonců naše produkty a služby má smysl ukazovat pouze lidem, kteří se o ně zajímají.

Jaké údaje ukládá Google Analytics?

Google Analytics vytváří za pomoci trackingového kódu náhodné, jednoznačné ID, které je spojené s vaším souborem cookie prohlížeče. Google Analytics vás tak rozpozná jako nového uživatele a při příští návštěvě našich stránek už jako „vracejícího se“ uživatele. Veškerá shromážděná data se uloží spolu s tímto identifikátorem uživatele. Díky tomu je možné vyhodnocovat váš uživatelský profil, aniž bychom ho spojili s vaší osobou.

Na základě označení, jako jsou cookies a identifikátor instance aplikace, jsou na našich webových stránkách měřeny vaše interakce. Interakce jsou všechny druhy akcí, které provádíte na našich webových stránkách. Jestliže používáte i jiné systémy Google (jako je například účet Google), je možné data generovaná prostřednictvím Google Analytics propojit s cookies třetích stran. Google nepředává dále žádná data z Google Analytics, ledaže bychom to my jakožto provozovatel webových stránek povolili. Výjimky mohou nastat v případech, kdy to vyžaduje zákon.

Google Analytics používá následující cookies:

Název: _ga
Hodnota: 2.1326744211.152211117594-5
Účel použití: Standardně používá analytics.js cookie _ga pro uložení identifikátoru uživatele. To slouží v principu k rozlišování návštěvníků webových stránek
Datum exspirace: Po 2 letech

Název: _gid
Hodnota: 2.1687193234.152211117594-1
Účel použití: Tento soubor cookie slouží také k rozlišování návštěvníků webových stránek
Datum exspirace: Po 24 hodinách

Název: _gat_gtag_UA_<property-id>
Hodnota: 1
Účel použití: Používá se ke snížení četnosti požadavků. Pokud je Google Analytics poskytován prostřednictvím nástroje Google Tag Manager, obdrží tento cookie název _dc_gtm_ <property-id>
Datum exspirace: Po 1 minutě

Název: AMP_TOKEN
Hodnota: Žádné údaje
Účel použití: Cookie má token, se kterým je možné načíst identifikátor uživatele ze služby AMP Client ID. Další možné hodnoty poukazují na odhlášení, požadavek nebo chybu
Datum exspirace: V rozmezí 30 sekund až jeden rok

Název: __utma
Hodnota: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Účel použití: Pomocí tohoto cookie lze sledovat vaše chování na webu a měřit výkon. Cookie se aktualizuje pokaždé, když se do Google Analytics odesílají informace
Datum exspirace: Po 2 letech

Název: __utmt
Hodnota: 1
Účel použití: Cookie se používá stejně jako _gat_gtag_UA_<property-id> ke snížení četnosti požadavků
Datum exspirace: Po 10 minutách

Název: __utmb
Hodnota: 3.10.1564498958
Účel použití: Tento soubor cookie se používá k určení nových relací. Aktualizuje se pokaždé, když se do Google Analytics odesílají nové údaje, popř. informace
Datum exspirace: Po 30 minutách

Název: __utmc
Hodnota: 167421564
Účel použití: Tento soubor cookie se používá k určení nových relací pro vracející se návštěvníky. Přitom se jedná o cookie, který platí po dobu relace (tzv. session cookies) a ukládá se pouze po dobu, než opět zavřete prohlížeč
Datum exspirace: Po zavření prohlížeče

Název: __utmz
Hodnota: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Účel použití: Tento soubor cookie se používá pro identifikaci zdroje návštěvnosti na našich webových stránkách. To znamená, že cookie ukládá, odkud jste na naše webové stránky přišli. Může to být jiná stránka, popř. jiná reklama
Datum exspirace: Po 6 měsících

Název: __utmv
Hodnota: žádné údaje
Účel použití: Tento soubor cookie se používá pro ukládání uživatelsky definovaných uživatelských údajů. Aktualizuje se pokaždé, když se do Google Analytics odesílají informace
Datum exspirace: Po 2 letech

Poznámka: Tento výčet si nečiní nároky na úplnost, protože Google výběr svých cookies stále mění.

Zde vám přinášíme přehled nejdůležitějších údajů shromažďovaných za pomoci Google Analytics:

Teplotní mapy (heat maps): Google zakládá takzvané teplotní mapy. Z teplotních map lze přesně zjistit, na které oblasti klikáte. Dostáváme tak informace o tom, kde se na našich webových stránkách „pohybujete“.

Doba trvání relace: Jako dobu trvání relace neboli návštěvy označuje Google čas, který strávíte na naší stránce, aniž byste ji opustili. Pokud jste více než 20 minut nebyli aktivní, relace automaticky skončí.

Míra okamžitého opuštění (angl. bounce rate): O okamžitém opuštění se hovoří v případě, že si na našich webových stránkách prohlédnete pouze jednu stránku a potom webové stránky opět opustíte.

Vytvoření účtu: Jestliže si na našich webových stránkách vytvoříte účet, popř. zadáte objednávku, Google Analytics tyto údaje shromažďuje.

IP adresa: IP adresa se zobrazí pouze ve zkrácené podobě, aby ji nebylo možné jednoznačně přiřadit.

Poloha: Prostřednictvím IP adresy lze určit vaši zemi a přibližnou polohu. Tento proces se také nazývá určování polohy IP.

Technické informace: K technickým informacím patří mimo jiné typ vašeho prohlížeče, váš poskytovatel internetu nebo vaše rozlišení obrazovky.

Zdroj původu: Google Analytics, popř. i nás samozřejmě zajímá, přes kterou webovou stránku nebo jakou reklamu jste na naše webové stránky přišli.

Mezi další údaje patří kontaktní údaje, případná hodnocení, přehrávání médií (např. když si na našem webu pustíte video), sdílení obsahu prostřednictvím sociálních sítí nebo přidání k vašim oblíbeným. Tento výčet si nečiní nároky na úplnost a slouží pouze k tomu, abyste se obecně zorientovali v tom, jaké údaje se v Google Analytics ukládají.

Jak dlouho a kde se údaje ukládají?

Google má své servery rozmístěné po celém světě. Většina serverů se nachází v Americe, takže vaše data jsou obvykle uložená na amerických serverech. Zde si můžete podrobně přečíst, kde jsou umístěna datová centra Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Vaše údaje jsou rozděleny na různých fyzických datových nosičích. Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že údaje lze rychleji vyvolat a také jsou lépe chráněné před manipulací. V každém datovém centru Google existují pro vaše údaje příslušné nouzové programy. Když například nastane výpadek hardwaru společnosti Google nebo server ochromí přírodní katastrofa, riziko přerušení služby zůstává u společnosti Google i tak nízké.

U Google Analytics je doba pro uchování vašich uživatelských údajů standardně nastavena na 26 měsíců. Potom se vaše uživatelské údaje smažou. Máme však možnost zvolit si sami, jak dlouho se budou uživatelské údaje uchovávat. K tomu máme k dispozici pět variant:

 • Smazání po 14 měsících
 • Smazání po 26 měsících
 • Smazání po 38 měsících
 • Smazání po 50 měsících
 • Žádné automatické mazání

Po uplynutí stanoveného období se data jednou za měsíc smažou. Tato doba uchování se vztahuje na vaše údaje, které jsou spojené s cookies, identifikací uživatele a reklamními ID (např. cookies domény DoubleClick). Výsledky zpráv vycházejí z agregovaných dat a ukládají se nezávisle na uživatelských údajích. Agregovaná data představují sloučení jednotlivých dat do větší jednotky.

Jak mohu svoje údaje smazat, popř. ukládání údajů zabránit?

Podle práva na ochranu osobních údajů platného v Evropské unii máte právo získat informace o svých údajích, právo na jejich aktualizaci, výmaz nebo omezení jejich zpracování. Google nabízí doplněk prohlížeče pro deaktivaci, který sdělí z Google Analytics programu JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js), že se do Google Analytics nemají předávat vaše údaje. Tento doplněk si můžete stáhnout na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de a nainstalovat. Nezapomeňte, že tento doplněk deaktivuje pouze předávání údajů prostřednictvím Google Analytics.

Pokud chcete deaktivovat, mazat nebo spravovat cookies obecně (nezávisle na Google Analytics), existuje pro každý prohlížeč vlastní návod:

Chrome: Vymazání, povolení a správa souborů cookie v Chromu

Safari: Správa cookies a dat webových stránek v Safari

Firefox: Vymazání cookies za účelem odstranění dat, které webové stránky uložily do vašeho počítače

Internet Explorer: Odstranění a správa souborů cookie

Microsoft Edge: Odstranění a správa souborů cookie

Google Analytics je držitelem certifikace v rámci systému Štít soukromí EU-USA (EU-U.S. Privacy Shield Framework), což zaručuje korektní a bezpečný transfer osobních údajů. Více informací k tomu najdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=211117594. Doufáme, že se nám podařilo přiblížit vám ty nejdůležitější informace týkající se zpracování osobních údajů nástroje Google Analytics. Pokud se chcete o této trackingové službě dozvědět víc, doporučujeme vám tyto dva odkazy: http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlhttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Google Analytics – signály Google

V Google Analytics jsme aktivovali signály Google (Google Signals). To znamená, že se aktualizují existující funkce Google Analytics (reklamní zprávy, remarketing, zprávy napříč zařízeními a zprávy k zájmům a demografickým charakteristikám), aby zahrnovaly i vaše agregované a anonymizované údaje, pokud jste na svém účtu Google povolili personalizaci zobrazování.

Zvláštností přitom je, že se jedná o tracking napříč všemi zařízeními daného uživatele (cross device tracking). To znamená, že vaše údaje mohou být analyzovány za všechna vámi užívaná zařízení. Díky aktivaci signálů Google se údaje zaznamenají a propojí s účtem Google. Google například dokáže rozpoznat, když si na naší webové stránce prohlížíte produkt pomocí smartphonu a později si jej zakoupíte prostřednictvím notebooku. Díky aktivaci signálů Google můžeme zahájit remarketingové kampaně napříč vašimi zařízeními, které by jinak v této podobě nebyly možné. Remarketing znamená, že vám můžeme naši nabídku ukázat i na jiných webových stránkách.

V Google Analytics se také prostřednictvím signálů Google shromažďují další údaje o návštěvnících, jako je poloha, historie vyhledávání, historie YouTube a údaje o vašich akcích na našich webových stránkách. Na základě toho získáváme od Google lepší reklamní zprávy a užitečné údaje o vašich zájmech a demografických charakteristikách. K tomu patří váš věk, jazyk, kterým mluvíte, kde žijete nebo jakého jste pohlaví. Kromě toho existují i sociální kritéria, jako je povolání, rodinný stav nebo příjem. Všechny tyto charakteristiky pomáhají nástroji Google Analytics definovat skupiny lidí, popř. cílové skupiny.

Tyto zprávy nám také pomáhají lépe zhodnotit vaše chování, přání a zájmy. Na základě toho pro vás můžeme optimalizovat a upravovat naše produkty a služby. Tyto údaje standardně exspirují po uplynutí 26 měsíců. Nezapomeňte prosím, že k tomuto sběru dat dochází pouze v případě, že jste ve svém účtu Google povolili personalizovanou reklamu. Přitom se vždy jedná o souhrnné a anonymní údaje a nikdy o údaje jednotlivých osob. Ve svém účtu Google můžete tyto údaje spravovat, popř. také mazat.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Google Tag Manager

Pro naše webové stránky používáme nástroj Google Tag Manager společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Tento Tag Manager je jedním z mnoha prospěšných marketingových produktů od společnosti Google. Pomocí nástroje Google Tag Manager můžeme centrálně zabudovat a spravovat úseky kódů různých trackingových nástrojů, které na našich webových stránkách používáme.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vám přesně vysvětlíme, co Google Tag Manager dělá, proč jej používáme a v jaké podobě se údaje zpracovávají.

Co je to Google Tag Manager?

Google Tag Manager je organizační nástroj, s jehož pomocí můžeme prostřednictvím uživatelského rozhraní centrálně zapojovat a spravovat kódy (tagy) webových stránek. Jako kódy (tagy) se označují malé úseky kódů, které například zaznamenávají vaše aktivity na našich webových stránkách (sledování). Pro tento účel jsou úseky kódů JavaScript vložené do zdrojového textu naší stránky. Kódy často pocházejí z interních produktů Google jako Google Ads nebo Google Analytics, ale pomocí tohoto nástroje lze zapojit a spravovat i kódy od jiných společností. Takové kódy přejímají různé úkoly. Mohou shromažďovat údaje z prohlížeče, krmit údaji marketingové nástroje, zapojovat tlačítka, nastavovat cookies a také sledovat uživatele i na několika webových stránkách za sebou.

Proč používáme pro naše webové stránky Google Tag Manager?

Jak se říká: Dobrá organizace znamená polovinu úspěchu! A to se také samozřejmě týká údržby našich webových stránek. Aby bylo možné naše webové stránky utvářet pokud možno co nejlépe jak pro vás, tak i pro všechny, kdo se zajímají o naše produkty a výsledky, potřebujeme různé trackingové nástroje, jako je například Google Analytics. Údaje shromážděné z těchto nástrojů nám ukazují, co vás nejvíce zajímá, kde můžeme naše výkony zlepšit a kterým lidem bychom měli ještě naše nabídky ukázat. A aby tento tracking fungoval, musíme do našich webových stránek zapracovat příslušné kódy JavaScriptu. V podstatě bychom mohli každý úsek kódu jednotlivých trackingových nástrojů vložit zvlášť do našeho zdrojového textu. To však vyžaduje relativně hodně času a snadno se přitom ztratí přehled. Proto používáme nástroj Google Tag Manager. Potřebné skripty můžeme jednoduše vložit a spravovat z jednoho místa. Google Tag Manager navíc nabízí snadno ovladatelné uživatelské rozhraní a k práci s ním nejsou zapotřebí žádné programátorské znalosti. Tak zvládáme udržet pořádek v naší džungli kódů.

Jaké údaje ukládá Google Tag Manager?

Samotný Tag Manager je doménou, která nenastavuje žádné cookies a neukládá žádné údaje. Funguje jako pouhý „správce“ použitých kódů. Údaje zahrnují jednotlivé kódy různých analytických webových nástrojů. Údaje jsou v nástroji Google Tag Manager takříkajíc propašované k jednotlivým trackingovým nástrojům a neukládají se.

Úplně jinak se to však má se zapojenými kódy různých analytických webových nástrojů, jako je například Google Analytics. V závislosti na analytickém nástroji se obvykle za pomoci cookies shromažďují, ukládají a zpracovávají různé údaje o vašem chování na webu. K tomu si prosím přečtěte texty o ochraně osobních údajů pro jednotlivé analytické a trackingové nástroje, které používáme na našich webových stránkách.

V nastaveních účtu Tag Managera jsme společnosti Google dovolili, aby od nás Google dostával anonymizované údaje. Přitom se ale jedná pouze o používání a užívání našeho Tag Managera, a ne vašich údajů, které se ukládají za pomoci úseků kódů. Společnosti Google a jiným umožňujeme získávat vybrané údaje v anonymizované podobě. Souhlasíme tak s anonymním předáním údajů z naší webové stránky. Ani přes dlouhotrvající rešerše se nám nepodařilo přesně zjistit, které agregované a anonymní údaje budou předávány dále. V každém případě přitom Google maže všechny informace, které by mohly identifikovat naše webové stránky. Google slučuje tyto údaje se stovkami jiných anonymních údajů z webových stránek a sestavuje v rámci benchmarkingových opatření uživatelské trendy. Při benchmarkingu se vlastní výsledky porovnávají s výsledky konkurence. Na základě zjištěných informací je možné optimalizovat procesy.

Jak dlouho a kde se údaje ukládají?

Jestliže Google údaje ukládá, potom je to na vlastních serverech společnosti Google. Servery jsou rozmístěné po celém světě. Většina z nich se nachází v Americe. Na stránkách https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de si můžete přečíst přesné informace o tom, kde se nachází servery Google.

Jak dlouho uchováváme vaše jednotlivé údaje z trackingových nástrojů, najdete v našich individuálních textech k ochraně osobních údajů k jednotlivým nástrojům.

Jak mohu svoje údaje vymazat, popř. ukládání údajů zabránit?

Samotný Google Tag Manager nenastavuje žádné cookies, nýbrž spravuje kódy různých sledovaných webových stránek. V našich textech o ochraně osobních údajů pro jednotlivé trackingové nástroje najdete detailní informace, jak můžete své údaje smazat, popř. spravovat.

Google je držitelem certifikace v rámci systému Štít soukromí EU-USA (EU-U.S. Privacy Shield Framework), což zaručuje korektní a bezpečný transfer osobních údajů. Více informací k tomu najdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=211117594. Pokud se chcete dozvědět více o systému Google Tag Manager, doporučujeme vám prohlédnout si FAQ na https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

Zdroj: Vytvořeno za pomoci programu pro generování zásad ochrany osobních údajů „Datenschutz Generator von firmenwebseiten.at“ ve spolupráci s medwell24.at

Pokud máte nějaké dotazy, můžete se kdykoliv obrátit na našeho manažera pro ochranu osobních údajů.