Logistika – globalizace udává tempo

Logistikou rozumíme plánování, kontrolu a řízení toku zboží v rámci podniku, mezi partnerskými podniky, ale také mezi dodavateli a koncovými zákazníky. Původ nacházíme již u starých Římanů, kteří plánovali své vojenské strategie. Dnes platí: Pokud se logistika na chvíli zastaví, může se stát, že v rozhodujících okamžicích sáhnete do prázdného regálu. Ještě před nedávnem si to mnoho lidí neumělo představit, ale pandemie nás poučila.

Logistika je jednou z nejdůležitějších hnacích sil pro správné fungování hospodářství. Nezná hranice, obepíná celý svět a přispívá k vyšší kvalitě života. Inovativní technologie a řešení na míru znamenají inteligentní logistiku.

Toky zboží nabývají na objemu již roky, dodací lhůty se přitom zkracují a odvětví roste. Zato se postupně automatizují procesy, aby se zlepšily časy průběhu při překládce zboží, ale také proto, aby se méně ohrožovalo zdraví personálu a omezily se škody na zboží a infrastruktuře.

Aplikace řetězů pro manipulaci s materiály 

Téměř každý podnik používá manipulační vozíky a zdvihací zařízení, ať již jde o vysokozdvižné vozíky, pracovní plošiny, zdvižné sloupy nebo zdvihací plošiny. Pro všechny je nejvyšší prioritou bezpečnost osob a zboží. Zařízení se obvykle používají ve vnitřních i venkovních prostorách, což znamená, že musí odolávat povětrnostním podmínkám. Náš vedoucí skladu Andreas Brandauer hovoří z vlastní zkušenosti o použití řešení řetězů FB: „Jsem moc rád, že v našich vysokozdvižných vozících jsou namontované Flyerovy řetězy od společnosti FB Ketten. Díky své kvalitě, odolnosti proti opotřebení a trvalé pevnosti v lomu zaručují vysokou bezpečnost. FB kalibr pro měření opotřebení řetězů rád používám, abych po určité doby, kdy se řetěz používá, zkontroloval jeho prodloužení. Je to jediný na trhu dostupný nástroj pro měření opotřebení, který funguje a snadno se ovládá a můžu vám ho vřele doporučit.

Kontaktujte prosím naše prodejní techniky, rádi vám poradí. V závodech Eslohe a Kufstein máme na skladě mnoho řetězů, a dodací lhůty jsou tedy velmi krátké. Dále mají naši kolegové v Anglii vlastní výrobu Flyerových řetězů, kotevních šroubů a vodicích kladek. Slibuji vám, že u společnosti FB Ketten budete v těch nejlepších rukách!“

FB vám nabízí následující aplikace řetězů pro odvětví logistiky: