Sádra – často se vyskytující minerál

Sádra patří do třídy minerálů, které se nazývají sulfáty, a v přírodě se hojně vyskytuje. Sádrovec se těží v lomech i hlubinných dolech, pro průmysl stavebních hmot se ale často získává i uměle. Přitom se rozdrcená a rozemletá sádra suší ve vypalovací peci a vzniká práškovitý produkt; ten se používá jako pojivo do omítky nebo potěru. Navíc se jako stavební materiál často používají sádrové desky. Protože je v určité míře rozpustná ve vodě, používá se hlavně pro stavby interiérů.

Hledáte optimální řešení řetězů pro váš balicí stroj, profilovačku nebo zkracovací pilu? Máte problémy například s tím, že vám provoz pořád přerušují vzpříčené posuvné vozíky? Společnost FB Ketten vyvinula řešení pro odvětví zabývající se výrobou a zpracováním sádry a při dopravě se zabývá všemi vlastnostmi, ať již korozivními, nebo abrazivními, a nezávisle na tom, zda se jedná o velké částice, nebo jemně zrnité. 

Společnost FB vám nabízí následující aplikace a provedení řetězů pro průmysl zabývající se výrobou a zpracováním sádry: