Správné dimenzování řetězu

Abyste dosáhli požadované životnosti (podmíněné opotřebením), musí řetězový převod a zvolený válečkový řetěz splňovat následující vlastnosti:

  1. Počet zubů podle požadavků vyplývajících z dimenzování - Upozornění: Nejmenší počet zubů v řetězovém převodu je odpovědný za dynamický tah řetězu – většinou je to napínací nebo vodicí řetězové kolo.
  2. Použití v rozsahu normovaných otáček
  3. Správné uspořádání pohonu (montážní situace)
  4. Správné napnutí řetězu - Řetěz se předepne přes napínák řetězu. Předpětí řetězu (napínák řetězu) se zafixuje v okamžiku, kdy se správně nastaví prověšení (δ). Doporučujeme předpětí řetězu δ = 0,02 × L (mm) – viz nahoře.
  5. Správné mazání řetězu
  6. Správné provozní podmínky - Použití podle předem zvolených provozních faktorů (údery, rázy, chemické vlivy, reverzní provoz, taktový provoz…)
  7. Únavová pevnost řetězu ≥ dynamická tahová síla řetěz - Hnací výkon nesmí být vyšší než maximálně přenositelný výkon (= max. přípustné zatížení) válečkových řetězů.
  8. Výpočetní tlak na plochu kloubu pi ≤ max. přípustný tlak na plochu kloubu ps
  9. U dopravníkových válečkových řetězů max. zatížení válečků ≤ max. přípustné zatížení válečků (kg/váleček)