Díky udržitelným řešením od FB budou vaše řetězové aplikace ziskovější!

Stále znovu se setkáváme s výrazem „udržitelnost“, ale co konkrétně znamená? Neexistuje nějaká pevně daná definice. Jako (trvale) udržitelné můžeme označit to, co je dlouhodobé, šetrné vůči životnímu prostředí, trvanlivé nebo také racionální. Něco se zaměřením na ekologickou i ekonomickou odpovědnost a apelem na šetrné zacházení s dostupnými zdroji tak, aby se dlouhodobě zachovaly. Přírodní zdroje by se měly přirozeným způsobem obnovovat tak, aby tu i v budoucnu mohly všechny živé bytosti spokojeně žít.

Udržitelnost je pevnou součástí naší firemní kultury. Skupina Addtech si sama stanovila náročný cíl, že do roku 2030 bude její činnost 100% udržitelná.

Podniková politika

  • Podporujeme zákazníky v jejich úsilí o udržitelný rozvoj výrobních procesů.
  • Vytváříme přidanou hodnotu pro své výrobní partnery, podporujeme je v jejich úsilí o udržitelný rozvoj a kontrolujeme, zda dodržují náš kodex chování pro dodavatele.
  • Zodpovědně pracujeme na zdokonalování svých výsledků a zpráv z oblasti udržitelnosti, abychom přinášeli trvalé hodnoty pro výrobní partnery, spolupracovníky a vlastníky.

Ochrana životního prostředí

  • Pokoušíme se působit proti globálnímu oteplování a snažíme se omezit dopady naší činnosti na klima.
  • Snižujeme spotřebu přírodních zdrojů, především energie a materiálů.
  • Vyvíjíme optimalizovaná řešení řetězů, která mají delší životnost a snižují spotřebu energie našich zákazníků.
  • Zaměřujeme se na splnění cílů Pařížské dohody.

Sociální politika

  • Naše podniková etika se zaměřuje na spravedlnost, slušnost, rozmanitost a rovnost příležitostí pro naše spolupracovníky a spolupracovnice.
  • Staráme se o zajištění bezpečného a nezávadného pracoviště.
  • Nabízíme dobré pracovní podmínky a udržujeme dlouhodobé vztahy s výrobními partnery.

Skupina Addtech klade na udržitelnost velký důraz. Další informace naleznete zde.