Impresum

Za obsah internetové stránky odpovídá:

FB Ketten Handelsgesellschaft mbH
Gewerbepark Süd 5
A-6330 Kufstein

Podnikatel:
Informationstechnolgie
DIČ ATU 32252406
Číslo v OR FN 52545 y

Tel.:  +43 5372 61466
E-mail: retezy(at)fb-ketten.com
Internet: www.fb-ketten.at

Programování a realizace

Numero33
Dorfstraße 14/3
A-6305 Itter
hello(at)numero33.com
www.numero33.com

Podmínky užívání

Obsah těchto webových stránek je použitelný zdarma a slouží výhradně pro informaci. Pokud uživatel využije na webových stránkách možnost výběru, v žádném případě se tím neuzavírá právní jednání mezi ním a vlastníkem. Další postup mezi poskytovateli a uživateli a to, jestli spolu uzavřou smlouvu, záleží výhradně na uvážení uživatelů.

Copyright / vyloučení odpovědnosti

S ohledem na technické vlastnosti internetu nelze převzít záruku za autentičnost, správnost a úplnost informací poskytovaných na internetu. Také nelze zaručit dostupnost nebo provoz předmětné domovské stránky a jejího obsahu.

Jakákoliv záruka za přímé, nepřímé nebo jiné škody, nezávisle na jejich příčinách, které vyplynou z použití nebo nedostupnosti údajů a informací na této domovské stránce, je – pokud je to právně přípustné – vyloučena.

Veškeré údaje na tomto portálu jsou výsledkem pečlivých rešerší a jsou uváděny podle nejlepšího vědomí a svědomí autorů. Pokud někdo využije popis cesty, činí tak na vlastní riziko. Odpovědnost za případné úrazy a škody se nepřejímá z žádného právního důvodu.

Obsah této domovské stránky je chráněn autorským právem. Informace jsou určené pouze pro osobní použití. Jakékoliv další využití, zejména ukládání do databází, rozmnožování a jakákoliv forma komerčního využití, jakož i předávání třetím osobám – také částečně nebo v přepracované podobě – je bez souhlasu vlastníka webových stránek zakázáno.

Hypertextové odkazy na tento weblog vítáme. Je ale zakázáno jakkoliv zapojit jednotlivé stránky naší nabídky do cizích prezentací, stejně tak i poskytovat náš RSS feed na cizí stránky.

Odpovědnost za odkazy

Tento weblog obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto se za ně také nemůžeme zaručit. Za obsah stránek, na které se odkazuje, odpovídá vždy jejich poskytovatel nebo provozovatel. Stránky, na které se odkazuje, jsme v okamžiku uvádění odkazu prověřili z hlediska toho, jestli neporušují právo. V okamžiku uvádění odkazu jsme žádný protiprávní obsah neidentifikovali. Neustále kontrolovat obsah stránek, na které se odkazuje, však není bez konkrétních náznaků porušení práva únosné. Pokud zjistíme, že k porušení práva došlo, takové odkazy neprodleně odstraníme.

[Zdroj: Souhrn informací Rakouské obchodní komory (WKO) od Ingrid J. Bressler ]