Nerezové dopravníkové řetězy

Dopravníkové řetězy vystavené korozivnímu a kyselému prostředí nebo vysoké vlhkosti mají často problémy s korozí. Velmi často se vyskytuje důlková koroze (pitting) nebo štěrbinová koroze, většinou oba typy najednou. Jestliže je tlak na plochy kloubu hodně vysoký, nanesené povrchové úpravy, jako je pozinkování, poniklování, GEOMET® apod., se velmi rychle opotřebí a klouby řetězů zreziví.

Výsledkem je neuspokojivá životnost řetězů a vysoké náklady, v nejhorším případě výpadky výrobky a rozzlobení zákazníci.

Pro takové případy máme v praxi vyzkoušená řešení, která tyto problémy podstatně zmenšují nebo jim zcela zabrání.

U jakých dopravovaných materiálů prodlužují dopravníkové řetězy FB s nerezovými čepy a nerezovými pouzdry životnost?

  • Žlabové řetězové dopravníky nebo řetězy pro vyprazdňování bunkrů pro podávání paliva do předřazené sušičky, jako je tomu například u vlhkého uhlí, mokré biomasy, vlhké štěpky, vlhkých pilin, mokrých nebo znečištěných náhradních paliv, jako je PET nebo fluff
  • Řetězy se škrabáky v zařízení pro mokré odpopelnění (mokré odstranění strusky)
  • Škrabáky kůry nebo řetězové škrabákové dopravníky pro mokré piliny nebo mokrou štěpku v dřevozpracujícím průmyslu, např. ve skladech kulatiny, po odkorňování, ve vynášení ze sekaček, v likvidaci odpadu pod řezacími linkami, v továrnách na výrobu dřevotřísek nebo teplárnách spalujících biomasu
  • Destičkové dopravníky nebo řetězopásové dopravníky v recyklačních zařízeních
  • Zauhlování, podávání paliva nebo vynášení popele v uhelných elektrárnách nebo spalovnách odpadu MVA (ve Švýcarsku se používá výraz spalovna smetí, zkráceně KVA)
  • Řetězové dopravníky v chemičkách