Správná volba řetězových kol

V posledních třiceti letech se v oblasti dopravní techniky objevilo mnoho nových věcí, díky nimž se dosahuje vyšší provozní bezpečnosti a efektivity. Některé inovace však nevedly ke zlepšení výkonnosti zařízení. Jednou z nich je používání řetězových kol se sudým počtem zubů. Počet zubů řetězových kol má přímý a velký vliv na životnost řetězů a řetězových kol. Experti na řetězy z FB doporučují používat řetězová kola s lichým počtem zubů.

Proč jsou řetězová kola s lichým počtem zubů lepší než kola se sudým počtem

Při oběhu přes řetězová kola neopisuje řetěz kruhovou dráhu – ve skutečnosti se pohybuje po dráze mnohoúhelníkové. Jedná se o takzvaný polygonový efekt. Polygonový efekt zrychluje řetězy při náběhu do řetězového kola a brzdí je, když z něj vybíhají. Když řetězy nabíhají do řetězového kola, řetěz se nadzdvihne, a při výběhu naopak poklesne. Čím méně zubů řetězová kola mají, tím větší je rozdíl rychlostí a pohybu při zdvihu a poklesu. Vzniká tak nerovnoměrný chod a dynamické zátěže jsou vyšší. Přispívá to k tvorbě únavových lomů a většímu opotřebení.

Opotřebení mezi čepy a pouzdry však vede k nerovnoměrnému prodloužení kloubových řetězů. Výsledkem je to, že rozteč na vnějších článcích je delší než jmenovitá rozteč článků vnitřních. Obvykle to způsobí nerovnoměrné opotřebení řetězových kol se sudým počtem zubů, protože řetězy mají obvykle sudý počet článků. Když je zabudován pouze jeden spojovací článek, má řetěz lichý počet článků.Řetězová kola s lichým počtem zubů se opotřebovávají rovnoměrně.

Příklad:

Řetěz má 200 článků a řetězové kolo 10 zubů. To znamená, že stejné články řetězu (např. vnitřní články) se dotýkají stejných zubů řetězového kola vždy při každém 20. oběhu. Protože se tah řetězu kvůli nestejně prodloužené rozteči rozkládá na vnitřní a vnější článek nerovnoměrně, vzniká na každém 2. kloubu řetězu a tím i na každém 2. zubu řetězového kola vyšší tlak na kloubové plochy a v důsledku toho i větší opotřebení. Jestliže je počet zubů lichý (z = 7, z = 9, z = 11 nebo i jiný), obvykle se stejný kloub řetězu nesetkává se stejným zubem řetězového kola, protože výsledkem dělení není celé číslo, např. 200: 9 = 22,22

Jestliže se řetězová kola opotřebovávají rovnoměrněji, má to také pozitivní vliv na prodloužení řetězu.

Velké počty zubů snižují opotřebení řetězů i jejich hlučnost

Když je počet zubů vhodný, řetěz se dobře chová za chodu, přičemž je při dimenzování řetězu nutné vzít v úvahu nejmenší počet zubů v řetězové smyčce. Čím je zubů méně, tím větší je úhel v kloubu mezi čepy a pouzdry. U dopravníkového řetězového kola se šesti zuby vzniká v kloubu řetězu úhel o třetinu větší než u řetězového kola s osmi zuby, což znamená, že třecí dráha je o 33 % větší. V porovnání s počtem zubů z = 10 dokonce o 40 %. Větší koeficient tření vede k většímu opotřebení řetězových kol a řetězů a tím i k většímu prodloužení řetězů.

Jak je možné, že se kloubové řetězy prodlužují nerovnoměrně

Konstrukce válečkových řetězů nebo dopravních řetězů má vliv na to, že kvůli opotřebení kloubu je rozteč na vnějším článku větší než rozteč na článku vnitřním. To má dopady i na řetězová kola, protože tah řetězu na zuby řetězového kola se přestává rozkládat rovnoměrně. Každý 2. zub je zatěžován větším tlakem než zuby ležící mezi nimi. Řetězy mají obvykle sudý počet článků. Při sudém počtu zubů se klouby a válečky dotýkají stále stejných zubů řetězového kola a působí na ně větším tlakem. Vede to k nerovnoměrnému opotřebení a zkracuje to životnost řetězů a řetězových kol.

Jak prodloužit životnost řetězových kol a řetězů

Liché počty zubů způsobí, že vyšší tlak bude při každé otáčce kola působit na jiný zub řetězového kola. Pokud by z prostorových důvodů řetězová kola s lichým počtem zubů nevycházela, pak v zájmu zvýšení životnosti doporučujeme řetězová kola, která jsou tvrzená proti opotřebení. Dobrým řešením je také použít dopravníková řetězová kola s dvojnásobnou roztečí. Jsou ideální z hlediska úspory místa a vydrží dvakrát déle než řetězová kola standardní. Když jsou první zuby opotřebované, je možné řetěz jednoduše posunout o jeden zub dále.

Poradenství pro konkrétní zařízení přímo na místě

Specialisté na řetězy z FB přijedou rádi přímo k vám. Kontaktujte nás prosím. S radostí vám pomůžeme našimi řetězy zvýšit ziskovost vašich výrobků.