Recyklace – dáváme věcem druhý život

Slovo recyklace vzniklo v této podobě v angličtině a znamená opětné využití, opětné zpracování. Odpady se tedy zpracovávají a používají pro jiný účel. Přitom vznikají nové produkty a náhradní paliva. Zcela podle hesla „udělej ze starého nové“! Ostatně recyklace není novověkým vynálezem – již staří Římané přetavovali kovy a využívali je znovu.

Řešení řetězů pro odvětví recyklace a technologií pro životní prostředí

K těm největším výzvám recyklace patří opětovné získání druhotných surovin z různých odpadů. V popředí vždy stojí trvale udržitelný oběh. Vyhazované produkty se skládají z organických materiálů, jako je dřevo či papír, z různých kompozitních materiálů a plastů, minerálních částic, stavebních hmot a kovů.

„Ochrana životního prostředí a šetrné zacházení se zdroji získávají celosvětově stále větší význam. Rakousko patří díky svým dlouholetým zkušenostem, inovační síle svých firem a vysokým ekologickým standardům k zemím s osvědčenými postupy pro tzv. zelené technologie. My ve firmě FB Ketten nabízíme kvalitní řešení, která usnadňují transport a třídění a zvyšují disponibilitu zařízení. V popředí přitom stojí řešení se snadnou montáží a optimalizace životnosti vašich řetězů, avšak důležitá je pro nás i trvalá udržitelnost,“ říká Thomas Wagner, jednatel firmy FB Ketten. „Používáme recyklovatelné materiály, náš servis úpravy řetězů na míru omezuje množství odpadu a konstrukce řetězů podle specifických požadavků zákazníka šetří hmotnost.“

Více k tématu trvalé udržitelnosti najdete zde.

FB vám nabízí následující aplikace řetězů pro odvětví recyklace: