Chyby při mazání řetězů

Dennis Kaufmann, vedoucí tržního segmentu dřevo a biomasa, ví, že cca 60 % všech škod na řetězech způsobují chyby při mazání řetězů. „Pozná se to podle toho, že řetězy jsou silně zrezivělé, skřípou nebo přinejmenším běží mnohem hlasitěji, případně jsou tuhé v ohybu nebo jsou na dotek teplé, někdy až horké,“ říká Dennis Kaufmann.

Nedostatečné mazání řetězů v praxi

„Stále se setkávám s tím, že řetězy na první pohled stále vypadají jako dobře namazané. Ale to, že se řetěz v kloubu maže málo nebo vůbec, vede k silnému opotřebení, korozi způsobené třením, tření kovu o kov, důlkovému tření (tvorba pitting) a mnoha dalším vadám. Další jasnou známkou toho, že se řetěz maže málo, jsou překroucené čepy. Při pohybu kloubu vzniká v kontaktní ploše mezi pouzdrem a čepem řetězu (u řetězů válečkových a pouzdrových) nebo mezi destičkami a čepy řetězu (u řetězů Flyerových nebo Gallových) točivý moment, který působí na spoj čepu a vnější destičky. Jestliže se tření v kloubu příliš zvýší, silný nalisovaný spoj řetězů FB již není schopen působit proti vznikajícímu točivému momentu. To potom způsobuje překroucení čepů. U pouzdrových řetězů s ochranou proti překroucení to v nejhorším případě vede k únavovým lomům vnitřních destiček (trhlina obvykle začíná v přechodu šířky hlavy klíče k poloměru). Zde doporučuji vnitřní destičky s kulatými dírami a silným nalisovaným spojem. Toto je perfektní v kombinaci se svařovanými pouzdry. Navíc se zvyšuje opotřebení řetězových kol, protože tlak na bok zubu je mnohem vyšší než u řetězů dobře namazaných,“ vysvětluje Dennis Kaufmann.

Jak je možné, že mám suché klouby řetězu (čepy, pouzdra), ačkoliv dobře a pravidelně mažu?

Náš německý expert na řetězy to vysvětluje takto: „Problém často spočívá v tom, že mazivo nemůže proniknout do mazacího místa, protože řetězy jsou zalepené nečistotami, kovovým otěrem a podobně. Řetězy potom běhají nasucho a opotřebení se enormně zvyšuje.“

Problémy při čištění vysokotlakým čističem

„Nedoporučuji čistit řetězy ze standardních materiálů za pomoci vysokotlakého čističe (parní trysky) nebo čisticími prostředky s obsahem chlóru. Řetěz se potom často zlomí, což zapříčiní štěrbinová koroze, protože voda se nejdéle drží v kloubu. Soli rozpuštěné ve vodě vyvolávají korozi a tvorbu pitting. V nejhorším případě vzniká na destičkách řetězu vodíková křehkost (koroze za napětí). Trhliny většinou vycházejí z děr v destičkách. Pokud je čištění vysokotlakým čističem nezbytné, musí být řetězy IHNED co nejčistěji ofouknuty vzduchem a velmi dobře domazány olejem s dobrou schopností tečení. Nejlepší je – pokud je to možné – vložit řetězy do olejové lázně. Jestliže je nutné řetězy pravidelně čistit vysokotlakým čističem nebo čisticím prostředkem, doporučuji použít ocele odolné vůči korozi a kyselinám nebo všechny komponenty řetězu opatřit povrchovou úpravou GEOMET®,“ upozorňuje Dennis Kaufmann.

50násobná životnost díky správnému mazání řetězu

Testy prokázaly, že perfektním mazáním řetězů je možné jim životnost prodloužit až 50násobně. Řetězy vypadají velmi často jako velmi dobře namazané. Jako mazivo se často používá vyjetý olej nebo maziva přilnavá. A tady je tip od našeho experta Dennise: „Obecně to není chyba, ale důležité je použít to správné mazivo podle konkrétních podmínek nasazení. Nemusí to být vždy jen nejdražší mazivo. Musí to být mazivo vhodné. To, zda řetězy dosáhnou 12násobné, nebo 50násobné životnosti, záleží na tom, jak je zákazník udržuje.

Jestliže se chcete těmto chybám vyhnout, používejte automatický systém mazání řetězů od firmy RotaLube®!“