Řetězy pro vyprazdňování bunkrů

Řetězy pro vyprazdňování bunkrů se většinou používají v prvních krocích procesu zpracování. Do bunkru nebo žlabu se přitom materiál podává ve větších množstvích. Řetěz pro vyprazdňování bunkru zajišťuje, že materiál bude spolehlivě a ve správných dávkách odebírán, shrnován a předáván pro další zpracování. Podle toho, jak velký je podávací bunkr a co za materiál se přepravuje, se používají nejrůznější provedení a rozměry řetězů a unašečů – od jednoduchých unašečů se škrabáky až po technicky propracovaný destičkový dopravník.

Společnost FB Ketten vám v plném rozsahu a individuálně přizpůsobí každé řešení řetězů daným okolnostem. Vy se tak můžete soustředit na to nejpodstatnější, tedy výrobu vašeho produktu, a u společnosti FB máte vše potřebné na jednom místě. Na základě toho, jaké má vaše zařízení parametry, vám nabídneme optimální a ideálně vzájemně sladěná řešení řetězů, včetně řetězových kol, hřídelí, vedení a všech součástí, které k tomu patří. Vaší výhodou je přitom přehledný dodavatelský řetězec, protože není nutné dát dohromady tolik dodavatelů.