Stavební hmoty – dobývání z přírody

Jak to vyplývá už z jejich názvu, stavební hmoty jsou materiály určené pro budování silnic, budov a dalších staveb. Dříve se k tomu používaly přírodní suroviny, jako je hlína, štěrk, písek a přírodní kámen. V dnešní době se z přírodních surovin vyrábějí stavební hmoty. Z hlíny se tak vyrábějí cihly, vápenec se používá pro výrobu cementu, který je zase součástí betonu. 

Alexander Frankenstein, vedoucí tržního segmentu stavebních hmot, vysvětluje, jak významné je jeho odvětví v každodenním životě: „Průmysl kamene a keramický průmysl jsou nezbytné pro blaho společnosti, protože například každý obyvatel Rakouska potřebuje během svého života průměrně asi 700 tun minerálních surovin, to je asi 12 tun za rok a 33 kilogramů za den. Potřebu minerálních stavebních hmot přitom téměř v celém rozsahu pokrývají regionální těžební místa a ložiska. V téměř každé druhé rakouské obci se podle statistiky nachází kamenolom nebo pískovna a štěrkovna. To znamená, že máme krátké přepravní trasy. Pokud jde o ochranu klimatu a šetrnost při zacházení se zdroji, vede si toto odvětví mnohem lépe, než by odpovídalo jeho pověsti. K odvětvím, které likvidují nejvíce odpadu, patří například rakouský cementárenský průmysl. Ten kromě toho vykazuje celosvětově nejnižší podíl emisí CO₂ na tunu cementu. Přesvědčte se i vy, jaká trvale udržitelná řešení řetězů vám nabídneme v odvětví stavebních hmot.“

Řešení řetězů pro odvětví stavebních hmot a sypkých materiálů

Pro zpracovávání stavebních hmot z hornin, kamenné moučky, pojiv a přísad jsou zapotřebí složité postupy. Ve výrobě převládají kolísající a částečně velmi vysoké teploty, silný výskyt prachu a nečistot, jakož i několikatunové zátěže. Stroje musí procházet pravidelnou údržbou, aby se předešlo výpadkům zařízení a udržela se jejich produktivita. Má to mimořádný význam, protože většina závodů v tomto odvětví má nepřetržitý provoz. Přesně těmto zvláštnostem se věnuje společnost FB Ketten, protože vám chce svými aplikacemi řetězů usnadnit práci! Počínaje žlabovými řetězovými dopravníky přes destičkové dopravníky až po portálové shrnovače zajišťují naše individuálně přizpůsobená řešení řetězů vysokou disponibilitu zařízení a provozní bezpečnost.

Společnost FB vám nabízí osvědčená řešení řetězů pro následující stavební hmoty: