Ocel, sklo, chemie

Ocel je materiál skládající se převážně ze železa. Lze jej tvářet za tepla i za studena a může se ohýbat, válcovat, kovat a táhnout. Dnes existuje více než 2 500 druhů oceli.
Naproti tomu sklo je průhledná, pevná látka, která vzniká tavením. Různé techniky přispívají k tomu, že sklo se formuje a vyrábí rozmanitými způsoby.
Chemie je přírodní věda, ve které jde o to, jaké látky existují a jaké mají vlastnosti.

Řešení řetězů pro ocelářský průmysl

V sektoru oceli vládnou tvrdé podmínky kvůli vysokým teplotám, zvýšeným zátěžím, horké páře a používání agresivních médií. Investice do zařízení pro ocelárny jsou velmi vysoké, a proto musí tato zařízení běžet po celý den. Je třeba splňovat vysoké požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost a také je nezbytná enormní preciznost. Na tyto požadavky společnost FB Ketten reaguje optimalizovanými řešeními řetězů, která zaručují vysokou teplotní odolnost a optimální odolnost proti opotřebení. Nabízíme výběr řešení řetězů pro každý krok výroby oceli, od transportu rudy, uhlí a vápna až po kontinuální odlévání a převoz bloků k mechanickému tváření, což je obvykle válcování za tepla, jakož i transport a skladování svitků oceli.

Aplikace řetězů při výrobě skla

Ve sklářském průmyslu záleží na spolehlivosti výroby, která nepromíjí žádné prostoje. Ve většině odvětví se sklenice vyrábí s tím, že budou přicházet do kontaktu s potravinami. I zde vládnou vysoké teploty. Naše řešení řetězů jak pro škrabáky skla, tak pro zařízení pro recyklaci skla se vyznačují tím, že používají materiály odolné proti opotřebení a že mají dobrou teplotní odolnost. Naše destičkové řetězy se používají pro transport surového skla, zmetků a skleněného šrotu.

Náš prodejní technik Mario Fähndrich vám radí z vlastní zkušenosti: „Bojujete se střepy nebo skleněné zátky sklouzávají žlaby do žlabových řetězových dopravníků, které jsou naplněné vodou, a žhavé sklo se roztříští na ty nejmenší a abrazivní kousky? Kontaktujte nás prosím – máme pro vás vhodné řešení řetězů.“

Vývoj řetězů pro chemii

V chemických továrnách dominují vysoký tlak, velmi vysoké teploty a přísné hygienické požadavky. Použití agresivních médií a velmi speciálních materiálů často představuje velké výzvy. Společnost FB Ketten ráda těmto výzvám čelí a má v programu dobře fungující řešení řetězů, která těmto podmínkám nasazení vyhovují.

FB vám nabízí následující aplikace řetězů pro ocelářský, sklářský a chemický průmysl: