Správné dimenzování řetězu

Náš dlouholetý specialista na řetězy Daniel Zahnd ze Švýcarska vám vysvětlí, co je pro správné dimenzování řetězů důležité: „Je nutné vzít v úvahu všechny faktory, které ovlivňují životnost řetězů a jejich zatížení.
Vhodnost řetězu a jeho uspokojivá životnost závisí na šesti faktorech: Únavová pevnost, odolnost proti opotřebení, pevnost v lomu, podmínky nasazení, údržba a mazání.

Únavová pevnost (max. přípustné zatížení) definuje mez zatížení, do které řetězy odolávají za provozu vznikajícím dynamickým zátěžím, aniž by došlo k únavě materiálu. Toto maximální zatížení se udává v N, kN, kp, kgf nebo % pevnosti v lomu a počtu cyklů (Hz) a pro optimální životnost řetězu je to nejdůležitější hodnota.

K prodloužení řetězu kvůli opotřebení kloubu dochází vlivem otáčivých pohybů mezi čepy a pouzdry, když řetěz přechází přes řetězové kolo a vodicí kladky. Pokud chceme opotřebení kloubů udržet na nízké úrovni, je nutné při dimenzování řetězů zohlednit provozní faktory (parametry použití).

Při překročení (meze) pevnosti v lomu se řetěz přetrhne. Řetězy jsou v závislosti na případu použití a typu řetězu dimenzovány proti lomu s 5- až 10násobnou odolností.“

Únavová pevnost je důležitější než pevnost v lomu

Daniel Zahnd přitom upozorňuje: „Vysoká pevnost v lomu neznamená automaticky vysokou únavovou pevnost a odolnost proti opotřebení. Aby se zvýšila pevnost v lomu, lze provést vysoce kvalitní zušlechtění čepů a destiček. Tyto konstrukční součásti tím mohou ztratit svou tuhost a elasticitu. Rozhodujícími vlastnostmi dobrého řetězu je proto vysoká únavová pevnost a odolnost proti opotřebení.

Výpočty řetězů jsou důležité nejen pro výrobce zařízení, strojaře nebo výrobce vozidel. Provozovatelé zařízení jsou denně – stejně jako firma FB – vystaveni konkurenci a stále se snaží optimalizovat své řetězové dopravníky a zvýšit svou kapacitu.“

Kritéria správného dimenzování kvalitních řetězů a řetězových kol

  • Přípustné zatížení = přípustný tah řetězu ≤ hodnota únavové pevnosti (optimálně pro 10 000 000 cyklů) 
  • Přípustný výpočetní tlak na plochu kloubu ≤ přípustné max. požadavky
  • Zajištění proti lomu, přizpůsobené podmínkám nasazení a zákonným předpisům, např. hnací řetězy, zdvihací řetězy…
  • Zohlednění provozních faktorů (např. mazání, provozní hodiny, rázy, údery, chemické vlivy…)
  • Správný výběr hnacích kol a vodicích řetězových kol (pozor na příliš malá řetězová kola, ani na napínacím řetězovém kole)
  • Optimální výběr materiálu a typu vodítka řetězu

Náš švýcarský odborník vám radí: „Výpočet řetězu zadejte znalci řetězů, nebo jej alespoň nechte znalcem přepočítat, abyste měli druhý názor a předešli zbytečným chybám. Moji kolegové i já jsme vám rádi k dispozici.

Při dimenzování řetězu nezapomínejte na to, že váš zákazník by případně mohl použít méně kvalitní produkt. Aby měl méně kvalitní, levný řetěz z dovozu stejnou únavovou pevnost, vysokou provozní bezpečnost, vysokou disponibilitu zařízení a dlouhou životnost jako kvalitní řetězy FB, musí být navržen s mnohem většími dimenzemi.“

Zde se můžete dozvědět více o správné konstrukci válečkového řetězu.