Výstavba investičních celků a strojírenství

Při výstavbě investičních celků se realizují technická zařízení v různých oblastech. V závislosti na typu zařízení se objevují v technologii výrobních procesů, zásobovací, energetické, výrobní technice a elektrotechnice nebo ve strojírenství. Samotné strojírenství je inženýrstvím, zahrnujícím vývoj, konstruování a výrobu strojů.

Řešení aplikací řetězů pro strojírenství a výstavbu investičních celků

Ve výstavbě investičních celků a strojírenství se vynakládá spousta peněz na výzkum a vývoj, pokud chce být firma průkopníkem ve svém oboru. Očekává se inovace a kvalita. Německé odvětví výstavby investičních celků a strojírenství je považováno za odvětví exportní a inovativní a velmi silně ho formují středostavovské firmy. Náš kolega Walter Buchauer toto odvětví dobře zná a vysvětluje: „Abychom mohli být dodavateli výrobců původního zařízení, musíme nabízet technologicky náročné produkty. Ve výstavbě investičních celků a strojírenství existuje velké množství aplikací. Kontaktujte nás prosím, abychom vám mohli nabídnout řešení řetězů podle vašich konkrétních požadavků. Rádi k vám přijedeme, abychom vše vyměřili, provedli přesný výpočet řetězů a zodpověděli vám všechny dotazy. Naše know-how týkající se řetězů rádi předáváme dále a podělíme se i s vaší firmou o naše dlouholeté zkušenosti. Neustále optimalizujeme naše produkty a řešení a promýšlíme vše i za vás.“

FB vám nabízí následující aplikace řetězů pro odvětví výstavby investičních celků a strojírenství: