Řetězy s hrabicemi

Řetězy s hrabicemi se nazývají také žlabové dopravníkové řetězy nebo redlerové řetězy. Používají se pro dopravu sypkých materiálů, jako jsou piliny, štěpka, odřezky dřeva, biomasa, odpad, popel a náhradní paliva, nebo stavebních hmot, jako je cement, slínek, písek, kameny, štěrk, zemina atd. Pouzdrové dopravníkové řetězy, vidlicové dopravníkové řetězy, blokové řetězy nebo článkové řetězy z kruhové oceli se přitom osazují držáky pro hrabice. U jednořadých řetězů se tyto hrabice upevňují na navařené nebo zahnuté držáky, u řetězů dvouřadých nebo víceřadých se potom držáky mezi řetězy připevňují šrouby či závlačkami nebo se navařují. Hrabice vyrábíme z plastu, oceli, INNO, ale také z jiných materiálů podle vašich požadavků.

Žlabové dopravníkové řetězy se montují do dopravníků s dvojitým dnem nebo redlerů bez mezidna. Dopravníkové řetězy s hrabicemi obvykle běhají na vodítkách řetězů, která jsou z plastu (PE, PA, POM nebo jiných vysoce výkonných plastů), S355, otěruvzdorné manganové oceli nebo HARDOXu. Často je také celé dno žlabu vyložené plastem, nebo, pokud má přepravovaný materiál ostré hrany, ocelí, a to buď otěru odolnou nebo navařenou.

Silné upevnění hrabic zabraňuje tomu, že by se musel neplánovaně zastavovat provoz

Pokud jde o silně zatěžované hrabicové (redlerové, žlabové) dopravníky, dochází u řetězů s držáky na zahnutých destičkách řetězu často k problémům. Držáky, ohnuté z řetězových destiček, se mohou ohnout nebo dokonce utrhnout, pokud se dopravovaný materiál zasekne nebo když se do dopravníku dostane větší cizí těleso. To má potom za následek rozsáhlejší poškození a následně tedy i rozsáhlejší, neplánované a nechtěné zastavení provozu a vyšší náklady.

Máme v praxi osvědčená řešení, která zaručují podstatně stabilnější upevnění unašečů a vyšší provozní bezpečnost. V kombinaci s našimi unašeči se škrabáky INNO se podstatně snižuje nebezpečí neplánovaných zastavení provozu a tím i vysokých následných nákladů.

Abychom snížili opotřebení destiček řetězů, vyrábíme také otěruvzdorné dopravníkové řetězy se zušlechtěnými destičkami; nejběžnější řetězy s držáky pro hrabice dodáváme ze skladů v Kufsteinu nebo Eslohe (Německo).

rEVOLUTION – seznamte se s nejnovější generací hrabicových (redlerových, žlabových) dopravníkových řetězů.