Dřevo jako součást našeho života

Povrch Země se skládá z vody a pevniny, ze které více než jednu třetinu pokrývají lesy. Zhruba jednu čtvrtinu světového obyvatelstva živí přímo nebo nepřímo les a jeho produkty. Dřevo je mnohostranná a obnovitelná surovina, využívaná v mnoha předmětech i stavbách. Patří k našemu každodennímu životu a ovlivňovalo naše dějiny. 

Polovina území Rakouska je porostlá lesy, takže dřevo je tam surovinou číslo 1 a představuje podstatný faktor hospodářství. 

Řešení pro řetězy na pilách a při zpracování dřeva

Dřevo jakožto přírodní produkt představuje z hlediska svého zpracování a opracování výzvu, protože každý kmen je úplně jiný. Třísky a piliny zanášejí stroje, a navíc se dnes očekává stále vyšší produktivita a výnos. 

„Pokud se díváme na pilu jako na komplexní provoz, může se nám na první pohled zdát, že dopravníkové řetězy nejsou úplně podstatné,“ říká Dennis Kaufmann, vedoucí tržního segmentu Dřevo u firmy FB Ketten, „a pozornost se na ně zaměřuje až v okamžiku, kdy způsobují problémy a prostoje. Přitom podobně jako u jízdního kola se bez řetězu ani zde nic nepohne.“

Dopravníkové a hnací řetězy pro papírny, celulózky a výrobce kartónů

FB Ketten nabízí mnoho osvědčených řešení pro sklady kulatiny, transport starého papíru a buničiny do rozvlákňovacích strojů, transport rolí papíru nebo pro dopravu vlnité lepenky a výrobu energie (elektrárny). Naše řešení pro řetězy zvládají známé problémy, jako je vlhkost, nerovnoměrné zatížení řetězů, vysoké teploty, prach z papíru, nečistoty a nedostatečné mazání. 

Technologický lídr a přední dodavatel pro dřevozpracující průmysl

Díky úzké spolupráci s našimi zákazníky jsme se stali technologickým lídrem a předním dodavatelem pro dřevozpracující průmysl. Naše technici zabývající se aplikacemi řetězů vytvářejí inovativní a zisková řešení, která vyrábíme již od roku 1908 v našich vlastních továrnách na výrobu řetězů ve Skandinávii.

FB vám nabízí pro odvětví dřevozpracujícího průmyslu následující aplikace řetězů: