Přidržovací řetězy pro lesní nakladače

Výrobci stohovačů těžkých nákladů s nakladači pro kulatinu je obvykle dodávají s Flyerovými řetězy, které jsou z obou stran zajištěné nýtovanými čepy s podložkami. Nevýhodou této konstrukce přidržovacích řetězů je to, že se nýtované čepy v důsledku působení bočního zatížení snadno uvolňují. Působením dynamického zatížení se podložky prohýbají a jejich otvory získávají podélný tvar. Nýtované čepy podložkami prokluzují, čepy se uvolňují a může dojít k přetržení řetězů.

Optimální konstrukce řetězů podle praktických testů

Po praktických pokusech jsme našli optimální konstrukci přidržovacích řetězů FB. Zvolili jsme velmi odolnou hlavu čepu, díky které je možné působit proti zvyšující se zátěži a bočním silám. Protilehlou stranu jsme zajistili silným stavěcím kroužkem, který odborným způsobem svařujeme s čepem. Také jsme optimalizovali vůli v kloubu mezi destičkami a čepy řetězu, aby se při jízdě naprázdno přidržovací řetěz tolik nekýval do stran. Také při transportu nákladu je velmi důležité, aby řetězy byly bočně stabilní a nebyly tuhé v ohybu, takže kulatina bude zajištěná proti vypadnutí.

Svařované těžké provedení flyerových řetězů pro ocelářský průmysl

Podobné problémy jsme udržitelným způsobem vyřešili v ocelářském průmyslu. Zde se svitky oceli o hmotnosti 36 000 kg přepravují na 42t vysokozdvižných vozících. Protože zde podlaha není vždy zcela rovná, řetězy se mírně vykyvují a čepy fyerového řetězu F636U se zanýtovanou podložkou se třou o límec kladek – čepy se z řetězu vysouvají. To představuje velmi vysoké riziko pro člověka i stroj, požadovaná životnost 6 000 provozních hodin nebyla u OEM řetězů nikdy dosažena a to i přesto, že se řetězy většinou s velkými náklady interně opravují.

Proč byste měli používat přidržovací řetězy pro lesní nakladače od firmy FB?

 • Stabilní a zatížitelná pojistka čepů
  Výkonná pojistka čepů brání tomu, aby se čepy řetězu uvolnily a řetěz se otevřel
 • Vyšší provozní bezpečnost
  Řetěz dobře dosedá a má pohyblivé klouby, což zaručuje rovnoměrné rozložení zátěže. Kmeny jsou tak zajištěny optimálním způsobem
 • Delší životnost
  Díky zušlechtěným destičkám s vyšší pevností v tahu téměř nedochází k zarolování a opotřebení destiček je mnohem nižší
 • Bez nutnosti úprav
  U přidržovacích řetězů FB se nemusí nijak upravovat čelisti drapáku (kleští), protože funkční rozměry jsou shodné s řetězy výrobce originálních dílů