Hledáme podniky, které budeme udržovat a rozvíjet.

Přikupování firem je důležitou součástí strategie skupiny Addtech. Stále prověřujeme možnosti akvizic nezávislých, ziskových a technicky zaměřených podniků s vedoucím postavením ve specializovaných tržních oblastech. Abychom zvyšovali rentabilitu jednotlivých podniků ze skupiny Addtech a posilovali jejich pozici na trhu, přikupujeme také menší úseky nebo obchodní oblasti. Addtech představuje finančně silného, dobře etablovaného a spolehlivého vlastníka. Hledáme zdravé podniky, které budeme udržovat a rozvíjet – a to dlouhodobě a udržitelně.

Addtech hledá podniky

 • s dobrou ziskovostí a růstovým potenciálem,
 • s kvalitním know-how a technickými dovednostmi,
 • s dobře rozvinutými vztahy s dodavateli,
 • se zaměřením na specializované tržní segmenty,
 • s dlouhodobými vztahy se zákazníky.

V rámci každé akvizice se u zvažovaného podniku zkoumá celá řada kritérií. Pokud podnik tato kritéria splňuje, má dobré předpoklady pro další vývoj ve skupině Addtech. Skupina Addtech mívá podniky v úplném vlastnictví.

Jaké jsou přínosy prodeje skupině Addtech?

 • udržování a rozvíjení stávajících vztahů,
 • realizace hodnot,
 • generační obměna,
 • zajištění pracovních míst,
 • rozšiřování odborných znalostí a sítí,
 • zachování decentralizované odpovědnosti.

Cesta k úspěšné akvizici představuje pro prodávajícího i kupujícího jen zřídkakdy rychlý proces. Mají-li totiž partneři dostatek času na to, aby se vzájemně dobře poznali, snižuje se riziko, že budou mít nereálná očekávání. Vytváří se tím také důvěra a výchozí předpoklady pro to, aby byli partneři a spolupracovníci v budoucnu spokojení s uzavřenou transakcí.

Skupina Addtech v posledních letech zakoupila a úspěšně začlenila více než 80 podniků. Na základě těchto zkušeností jsme vytvořili jasné a efektivní procesy, jak začlenit a rozvíjet přikoupené jednotky. Stanovíme si jasný cíl a pomocí potřebných nástrojů podporujeme rozvoj podniku a jeho ziskovost.