Prefabrikované plastové díly

Jsme váš ISO-TECH Kunststoff kontaktní partner pro plastové prefabrikované díly a polotovary z polyetylenu (PE), polyamidu (PA), polyoxymetylenu (POM), polyetereterketonu (PEEK) a dalších vysoce kvalitních plastových výrobků (např. PTFE) pro Rakousko, Švýcarsko, Česko a Slovensko. ISO-TECH vyrábí v Ahausu v Německu.

Nabídkové spektrum je od vlastní výroby polotovarů až po širokou škálu zpracovaných hotových dílů ze standardních plastů, technických plastů a vysoce výkonných plastů. V segmentu polotovarů jsou plastové desky vyráběny v různých standardních rozměrech a tloušťkách. Většina polotovarů však opouští závod jako zpracované hotové díly. Kromě velkých a pilotních či nulových sérií nabízí ISO-TECH také výrobu zvlášť dle požadavku. 

Materiály

Polotovary a hotové díly ze závodu ISO-TECH jsou vyrobeny podle požadavku a účelu použití z různých materiálů. Vedle polyetylenu v čisté a regenerátové kvalitě je stále oblíbenější zpracování z vysoce výkonných plastů, jako jsou PVDF, PTFE nebo také PEEK. Klademe velký důraz na výběr dodavatelů surovin a polotovarů, abychom plnili náš i našich zákazníků vysoký nárok na standard kvality. 

Moderní a efektivnější strojní park

Strojní park pro výrobu vysoce složitých technických dílů patří k nejmodernějším v oboru. Pro plnění požadavků, s ohledem na efektivitu a flexibilitu, vyrábí ISO-TECH polotovary a obrobky ve třísměnném systému.

Díky řadě spékacích lisů rozdílných velikostí je dosaženo výroby silnějších i tenčích lisovaných formátů. Pro obrábění jsou k dispozici různé frézky; od jednoduchých maloformátových 3-osých CNC frézek až po 3D 5-osé CNC simultánní frézky pro výrobu vysoce komplexních objemných těles. Různé CNC vrtačky,  soustruhy a profilovací automaty s až 13 frézovacími jednotkami za sebou umožňují vysoký standard kvality, vysokou efektivitu, flexibilitu a spolehlivost v dodací termíny. 

Náš příspěvek k ochraně životního prostředí – recyklace plastového odpadu

Vzniklé třísky jsou čistě podle druhu shromažďovány, upraveny a zpracovány na velmi kvalitní regenerátový polotovar, který jen nepatrně zaostává za původní originální kvalitou.