Asfalt

Asfalt je přírodní nebo technicky vyrobená směs z kameniva a živice jakožto pojiva. Používá se v silničních stavbách pro zpevnění vozovek, v pozemních stavbách jako podlahovina a v jiných oblastech pro hydroizolaci. Pro zpevnění se musí nanášet v různých vrstvách. 

Zajímají vás nová řešení řetězů pro váš elevátor horkých materiálů, plnicí elevátor nebo třídicí buben? Tak to jste potom u nás správně!

Společnost FB vám nabízí následující aplikace a provedení řetězů pro průmysl zpracování asfaltu: