Vize

Staneme se jedničkou v oblasti zakázkových řešení řetězů pro specializované aplikace, přinášejících zákazníkům přidanou hodnotu.
To je naše vize, náš sen.

Abychom tuto vizi naplnili, musíme se stále rozvíjet, a to bez kompromisů či škrtů, pokud jde o udržitelné a zodpovědné vedení podniku. 

V dokumentu „Code of Conduct“ (Kodex chování) popisujeme vizi, hodnoty a etický kodex společnosti FB Ketten. Stanovili jsme, jak bychom se měli chovat, abychom své podnikání uskutečňovali etickým, společensky odpovědným a ekologickým způsobem. Decentralizovaná organizace skupiny podniků Addtech vychází ze zásady „svoboda s odpovědností“. Poskytujeme vysokou míru individuální svobody, máme však také náročné požadavky. V Kodexu chování definujeme společný základ pro zodpovědné podnikání. Díky této společné bázi je pro jednotlivce jednodušší převzít potřebnou zodpovědnost. 
Niklas Stenberg (jednatel a ředitel koncernu Addtech)

 

Seznamte se s týmovým duchem FB a našimi hodnotami

V rámci společnosti FB Ketten se setkávají lidé různých národností, věkových skupin a orientací. I když jsme takto rozdílní, spojují nás společné hodnoty.

Přínos pro zákazníka: Zákazníci stojí ve středu našeho úsilí.

Důvěra: Držíme při sobě, dáváme na sebe pozor, pomáháme jiným a přijímáme pomoc.

Odpovědnost a svoboda: Věříme v individuální svobodu a odpovědnost.

Účelnost: Věnujeme se činnostem, které posouvají dál jak nás osobně, tak i celý podnik.

Účinnost: Optimalizujeme své jednání tak, abychom stanoveného cíle dosáhli rychle a s minimální náklady.

Jednoduchost: Pokoušíme se vše dělat tak jednoduchým a srozumitelným způsobem, jak je to jen možné.

Rozvoj: Stále se zlepšujeme a rozvíjíme se osobně i profesionálně.