Addtech - Niklas Stenberg, CEO

ADDTECH je švédská skupina podniků, která je kotovaná na švédské burze a jejíž podniky působí především v oblasti technického velkoobchodu. Addtech sestává z více než 140 nezávislých podniků, které se zaměřují na specializované aplikace a nabízejí vysoce kvalitní produkty, řešení a služby. Jsme dodavatelem pro průmyslové zákazníky ve více než 20 zemích, kteří působí především ve výrobní sféře, v oblasti investiční výstavby, strojírenství a infrastruktury.

Společně dosahujeme ročního obratu ve výši cca 1,3 miliardy eur, přičemž zhruba 50 % z této částky připadá na standardní produkty a řešení, zatímco druhou polovinu tvoří řešení a výrobky připravené na míru pro jednotlivé zákazníky.

Addtech svým podnikům zajišťuje optimální podmínky pro zdravý, udržitelný a ziskový růst. Cílem každého podniku ze skupiny Addtech je dosáhnout vedoucího postavení v příslušném tržním segmentu.
Jednotlivé podniky mají decentralizované vedení, spojuje je však jedinečná firemní kultura, která je vlastní celému koncernu.
Ta staví na podnikavosti a vysoké technické odbornosti zhruba 2900 spolupracovníků.

Ve středu zájmu je přitom vždy přidaná hodnota, tedy technický a ekonomický přínos pro zákazníky. Naše dlouhodobé úsilí o trvalou udržitelnost se zaměřuje na hospodářskou, společenskou a ekologickou zodpovědnost. Od tohoto závazku se odvíjí i vývoj našich produktů a řešení, který řídíme tak, abychom splňovali, nebo i překonávali přání, požadavky a očekávání našich zákazníků.

Addtech si uvědomuje, jak důležitý je zdravý a udržitelný růst. Náš růst je organický, rozšiřujeme se ale i cíleným přikupováním podniků. Neustále hledáme další možnosti akvizic.

Další informace naleznete na webu www.addtech.com.