Průměr roztečné kružnice řetězových kol

Výpočet průměru roztečné kružnice pro řetězová kola

RkØ = p / (sin180°/z)

Výpočet průměru roztečné kružnice pro řetězová kola za pomoci faktoru počtu zubů

RkØ= n·p (mm)