RotaLube®-ECO systém

Nedostatečné mazání řetězů je jednou z hlavních příčin komplikací u řetězových pohonů a řetězových dopravníků. RotaLube®-ECO systém s minimálním množstvím maziva je osvědčeným řešením a zabraňuje nejčastějším problémům, v první řadě už jejich výskytu. Pro snížení nákladů jako u průmyslového mazacího systému vyrábíme aplikátory RotaLube®-ECO ve větších sériích na moderních výrobních a montážních linkách.  

RotaLube®-ECO je jediné plně funkční, cenově výhodné mazání řetězu, které dává přesné množství oleje do správného místa ve správný čas.

Systém ECO může být díky RotaLube® čerpadlu použit také plně automaticky a být integrován do řídícího systému zařízení. Jednoduše oslovte FB technika pro aplikace řetězů.

Proč byste měli nasadit RotaLube®-ECO ?

 • Snižuje nároky na údržbu 
  Umožňuje bezpečné a snadné mazání nepřístupných řetězových pohonů, např. za ochranným krytem a to i během probíhajícího provozu
 • Snižuje opotřebení řetězu 
  Optimální mazání řetězu prokazatelně prodlužuje životnost řetězu, řetězových kol a vedení řetězu a to až 60-násobně
 • Snižuje provozní hlučnost 
  Dobře mazané řetězy pracují tišeji a snižují hlukovou zátěž pro zaměstnance
 • Snižuje spotřebu oleje 
  Obzvlášť u drahých maziv je snížení spotřeby vysokou úsporou nákladů. Obvykle je mazivo nanášeno na větší plochy než jak je tomu u bodově přesnému mazání, které poskytují RotaLube® aplikátory. Vše, co jde na jiné místo na řetězu, nemá žádný účinek
 • Snižuje zmetkovou výrobu 
  Zabraňuje nechtěné kontaminaci a zašpinění Vašich produktů
 • Snižuje znečištění mazacích míst  
  Díky bodově přesnému mazání zabraňuje nebo minimalizuje znečištění, tzn. například žádné riziko uklouznutí díky oleji na podlaze. Obvyklé systémy nebo rozstřik obvykle dávkují mazivo na větší plochu a to může vést až k nebezpečným úrazům z uklouznutí
 • Snižuje Vaše náklady provozu 
  Menší tření = menší energetické nároky. To se projevuje nejen na účtech za energii
 • Snižuje nebezpečí úrazu 
  Žádné nebezpečí úrazu při údržbě, resp. mazání řetězu