Válečkové řetězy s povrchovými úpravami

Válečkové řetězy s antikorozními povrchovými úpravami se používají zejména venku. Zde na ně působí déšť, slaný vzduch nebo vysoká vzdušná vlhkost. Používají se mimo jiné ve stavebních strojích (např. rozstřikovaná voda u řetězových ústrojí tunelovacích strojů), v potravinářském průmyslu (např. hnací řetězy – náhrada za nerezové řetězy, které nesmí přijít do styku s potravinami), v zemědělství (např. hnací řetězy v kropicích zařízeních, zavlažovacích zařízeních) nebo při využívání vodní energie (např. hnací řetězy ve vodních elektrárnách, válečkové řetězy česlí v čističkách).

Nerezové válečkové řetězy z ušlechtilých ocelí, jako je 1.4301 nebo 1.4571, jsou velmi drahé a mají tu nevýhodu, že jejich únavová pevnost, pevnost v lomu a odolnost proti opotřebení jsou podstatně menší, než je tomu u běžných válečkových řetězů podle normy DIN.
Firma FB Ketten tento problém vyřešila povlakem GEOMET® v kombinaci s vylepšeným prvním mazáním.

Proč byste měli používat válečkové řetězy s antikorozními povrchovými úpravami od firmy FB?

 • Povlak na bázi vody, bez obsahu chromu
  Neobsahuje těžké kovy Při nanášení povlaku se nepoužívá nikl, kadmium, olovo, barium ani rtuť
 • Vysoké pevnosti, zatížitelnost a odolnost
  Mez pevnosti, odolnost proti opotřebení a pevnost v lomu překračují požadavky DIN. Řetězy mají dobrou chemickou a mechanickou odolnost
 • Ideální odolnost při maximálních teplotách během používání
  Mez pevnosti, odolnost proti opotřebení a pevnost v lomu překračují požadavky DIN. Řetězy mají dobrou chemickou a mechanickou odolnost
 • Ideální odolnost při maximálních teplotách během používání
  Řetězy CRF GEOMET® odolávají po dlouhou dobu extrémním teplotám od −30 do +250 °C
 • Bezproblémové přelakování, povlak není vylučován elektrolyticky
  Tenký povlak zajišťuje elektrickou vodivost – jako u většiny aplikací. Stříbrnou barvu povrchové vrstvy lze bez problémů přelakovat
 • Není nutné se obávat vodíkové křehkosti
  Povlaky GEOMET® nezpůsobují vodíkovou křehkost
 • Snížený součinitel tření
  Součinitel tření leží v rozsahu 0,06–0,18 (ISO 16047), a je tak o 25–30 % nižší než u srovnatelných řetězů vyráběných podle normy ISO